Thursday, 22 September 2011

Tahukan Anda, Pada Zaman Apa dan Dengan Sebab Apakah Ajing Diciptakan?
Dalam kitab “Nur al-Mubin” dinukil (sebuah riwayat) dari Amirul Mukminin Ali. Suatu hari, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penciptaan anjing. Rasulullah SAW bersabda, “Ketika Adam as turun ke bumi dan hidup sendiri, serta lantaran takut dia gemetar, setan mendekati binatang-binatang buas yang ada dibumi dan berkata kepada mereka ‘Telah jatuh makanan surgawi ke suatu daerah, dimana makanan itu besar dan sangat lezat. Kalian sama sekali belum pernah memakannya. Datanglah, dan aku akan membawa kalian pada makanan itu, sehinga kalian (dapat) menjadikannya sebagai santapan kalian’ “.

“Maka setanpun membawa binatang-binatang buas itu dan menghantarkannya kepada Adam as. Dan adampun menjerit ketakutan saat mereka ingin memangsanya. Ketika setan menggerakkan mereka untuk membunuh Adam as, tiba-tiba air liur setan jatuh ke permukaan bumi, dan Allah swt dengan serta merta menciptakan dua ekor anjing (jantan dan betina) dari air liur setan itu. Keduanya lalu menuju Adam as (dan berada) di sekeliling Adam as serta sibuk menjaga Adam as; tidak membiarkan para binatang buas itu melukai Adam as. Sejak itu, anjing-anjing bertanggung jawab untuk menjaga anak Adam dari binatang buas.”

Ridha Jahid.Tahukah Anda?.Jakarta:Cahaya. 2006


Reactions:

0 comments:

Post a comment