Friday, 6 May 2011

Arti Lambang Kota Serang

 1. Lambang berbentuk perisai, menunjukkan pertahanan yang bersifat total, sehingga keamanan semesta merata dalam segala bidang.
 2. Bentuk perisai mempunyai perbandingan ukuran garis atas mendatar dengan garis tegak tengah adalah antara 3 : 4.
 3. Menara melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kerohanian yakni jiwa yang suci, pendirian yang kokoh kuat, budi pekerti yang sempurna dan tujuan yang tinggi dan murni, sebagai syarat utama bagi kejayaan daerah dan masyarakat.
 4. Hasil bumi (cengkeh) melambangkan kemakmuran yang men­jadi syarat penting bagi kejayaan daerah dan masyarakat.
 5. Lukisan benteng (disamping bentuk lambang yang seperti perisai) dan 26 kotak yang ada di dalamnya melambangkan kerakyatan dan per­tahanan yang kokoh kuat, hal mana menjadi syarat utama bagi kejayaan ummat dan masyarakat.
 6. Sungai yang setiap saat mengalir dan laut yang luas menunjukkan perikemanusiaan.
 7. Beringin yang rindang, berakar kokoh, tegak berdiri di atas tanah yang subur berair, berdiri ditengah-tengah dan di kelilingi oleh aneka ragam keadaan yang menguntungkan, adalah melambangkan masyarakat nasional (pemerintah dan rakyatnya) yang jaya, adil, makmur, jujur dan dikelilingi oleh benda-benda dan keadaan yang serba penting dan berfaedah.
 8. a.   Jumlah 17 lengkungan kuning di atas menunjukkan tanggal 17.
  1. Jumlah 8 ruangan di atas benteng menunjukkan bulan 8 atau Agustus.
  2. Jumlah 4 dahan beringin dan 5 akarnya menunjukkan tahun 45.
  3. Jumlah 6 buah cengkeh menunjukkan jumlah rukun iman yang menjadi pokok-pokok pertama dari pada Ketuhanan.
  4. Jumlah 7 buah puncak benteng menunjukkan adanya 7 kewedanan­ kewedanan di D.T. II Serang dan jumlah kotak-kotaknya yang 26 menunjukkan jumlah kecamatan-kecamatannya.
  5. Dua batang sungai menggambarkan kali Banten dan kali Ciujung.
  6. Dua buah laut, menunjukkan Laut Jawa dan Selat Sunda, dan 5 lengkungan berarti pangkalan-pangkalan perahu yang penting yaitu: Anyer, Merak, Bojonegara, Banten (Karangantu) dan Pontang.
 9. a.   Warna merah menunjukkan keberanian.
  1. Warna putih menunjukkan kesucian dan kebersihan yang murni.
  2. Warna kuning muda menandakan harapan kita akan cahaya terang dan keindahan yang menaburi jiwa masyar akat dan keadaan se­kelilinpiya.
  3. Warna merah ungu melambangkan semangat yang abadi.
  4. Warna hijau mengisyaratkan kepada kesegaran, kesehatan, kesubur­an dan harapan.
  5. Warna biru asli bagi langit dan air memberi tanda kejernihan suasana dan keaslian watak.
  6. Warna dan garis-garis hitam memberi isyarat akan ketenangan jiwa dan menunjukkan pentingnya batas-batas di dalam segala hal dan bidang.
  7. Warna kuning keemasan yang melintang di bawah gambar menanda­kan keagungan dan kejayaan orang-orang yang mengamalkan pe­patah yang terukir di dalamnya.
Arti susunan letak gambar:
 1. Menara dan hasil-hasil bumi digambar di belakang benteng rakyat, me­nunjukkan pertahanan yang kokoh terhadap kerohanian, kepribadian, ahklak, dan kemakmuran daerah/negaranya.
 2. Beringin di tengah dan di hadapan benteng menandakan keadilan dan kesiapsiagaan tiap-tiap pribadi penduduk daerah.
 3. Beringin menghadap laut berarti pandangan yang luas dan selalu awas waspada.
 4. Sungai dan laut digambar di hadapan itu semua menunjukkan kemer­dekaan berlayar, kemurahan memberi dan berbakti, serta kesempurna­an berperikemanusiaan.

sumber : serangkab.go.id

Reactions:

0 comments:

Post a comment