Saturday, 18 June 2011

Hikmah Dirahasiakannya Adzab KuburSebagaimana telah disebutkan dalam hadits Anas bin Malik r.a., Nabi SAW bersabda, “Kalau bukan supaya kamu tidak saling meguburkan, tentu aku akan berdo’a kepada Allah agar memperdengarkan adzab kubur kepadamu.” Allah telah menyembunyikan adzab kubur dan berbagai hal yang mengerikan yang dialami oleh ahli kubur, sehingga kita dapat memetik hikmah Ilahi ini. Semua mnusia kan ngeri jika mendengarnya, bahkan kita tidak akan berani mendekati kubur untuk menguburkan mayat sekalipun. Mungkin orang yang hiudp akan langsung mati bila mendengarnya.

Sungguh, manusia tidak sanggup mendengarkan adzab di alam kubur. Mendengar halilintar saja gemetar. Ketika terjadi gempa, banyak orang yang panik atau mati seketika. Padaha, halilintar itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pukulan malaikat di kubur dengan gada yang didengar oleh semua orang disekelilingnya.

Nabi SAW bersabda mengenai jenazah, “Kalau manusia itu mendengarnya, pasti akan pingsan.” (Potongan hadits shahih dari Abu Sa’id Al-Khudri). Meskipun dia berada di atas bukit, tidak dipukul, dan tidak dilemparkan ke bawah. Lalu bagaimana jika dia sendiri yang menghadapi siksaan itu? Kita memohon perlindungan kepada Allah dan keselamatan kepada-Nya, kita juga memohon ampunan dan rahmat-Nya.

Sungguh, manusia lemah pendengarannya dan penglihatannya untuk menyaksikan adzab kubur. Banyak orang yang yang Allah swt. Perlihatkan adzab kubur langsung pingsan dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sebagian dri mereka jantungnya pecah lalu meninggal. Dengan demikian terdapat hikmah Allah swt. yang tidak menampakkan adzab kubur kepada manusia dan jin. Seandainya tabir tidak menghalangi pandangan mereka, tentu mereka akan melihatnya.

Syaikh Ali Ahmad Abdul ‘Al Ath-Thahthawi.Misteri Ruh, Mimpi, dan Orang-orang yang Hidup Setelah Mati.Citra Risalah.Jakarta Selatan: 2008.

Reactions:

0 comments:

Post a comment